<kbd id="czs7oynq"></kbd><address id="79a3e9dk"><style id="xlybd8rt"></style></address><button id="c9aaoskv"></button>

     想到这一天

      下载我们对当天小册子的思考

      

     本周开始: 16 2020年11月

     主题〜利他主义

     基督徒价值〜善良

     鼓舞人心的人物:Joanna Lumley 

     在你想起自己之前,你想到别人的大问题吗?“

      

      

     “每个人都必须决定他是否会在创造性的利他主义或破坏性自私的黑暗中走路。”

     - 马丁路德金

      

     一周的祈祷 

     天父,我挣扎着焦点太多。请给我一个谦虚的精神。帮助我专注于其他人。我知道我周围有些人也在努力解决这个问题。我想把它们放在我面前,今天是他们的仆人。

     阿门。

      

      

                                    
                               

      

        

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       <kbd id="cvxn76em"></kbd><address id="8rxqnrdg"><style id="zy8ptbu7"></style></address><button id="u9jl4rid"></button>